Άκρας Χείρας

Το Κέντρο Αποκατάστασης ¨ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ¨ απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, γυμναστών αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλες ορθοπαιδικές παθήσεις.

ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η προσεγγίση αποκατάστασης των ορθοπαιδικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Συντηρητική αποκατάσταση παθήσεων χωρίς την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης (προλαμβάνει ή παρατείνει τον χρόνο χειρουργικής παρέμβασης)
Επίπεδο 2: Μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων (έπεται του χειρουργείου και είναι αναπόσπαστο θεραπευτικό κομμάτι της πλήρους και επιτυχούς αποκατάστασης)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Κατάγματα
• Παγιδευτικά σύνδρομα (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα)
• Τενοντοπάθειες
• Σύνδρομο De Quervain
• Σύνδρομο Dupuytren
• Αλγοδυστροφία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας

I. Θεραπευτική άσκηση
II. Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. Ρομποτικό σύστημα Da Vinci

Επικοινωνήστε μαζί μας