Ο νευρολόγος κ. Ιωάννης Καψαλάκης δίνει πληροφορίες για τον Διακρανιακό Παλμικό Ερεθιστή, μία μέθοδο που βοηθάει στην αντιμετώπιση του Alzheimer