Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού

Η προσέγγιση αποκατάστασης των νευρολογικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Αποκατάσταση του ασθενούς μετά από ένα οξύ νευρολογικό συμβάν.

Επίπεδο 2: Βελτίωση και σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του ασθενούς που πάσχει από εξελικτικές ή μη αναστρέψιμες βλάβες του νευρικού συστήματος.

Loading...

Συνήθη ελλείμματα μετά από ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

 • Απώλεια ή έκπτωση μυϊκής ισχύος
 • Απώλεια ή έκπτωση αισθητικότητας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Σπαστικότητα
 • Πόνος
 • Νευρογενείς ορθοκυστικές διαταραχές

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εκπαίδευση χρήσης αναπηρικού αμαξιδίου
 • Επανεκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Παθητικός και λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Ηλεκτρικός διάδρομος με ανάρτηση βάρους
  5. Ρομποτικό σύστημα Tyro άνω άκρου
Επικοινωνήστε μαζί μας