Λεκάνης – Ισχίων

Το Κέντρο Αποκατάστασης ¨ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ¨ απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, γυμναστών αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλες ορθοπαιδικές παθήσεις.

ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η προσεγγίση αποκατάστασης των ορθοπαιδικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Συντηρητική αποκατάσταση παθήσεων χωρίς την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης (προλαμβάνει ή παρατείνει τον χρόνο χειρουργικής παρέμβασης)
Επίπεδο 2: Μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων (έπεται του χειρουργείου και είναι αναπόσπαστο θεραπευτικό κομμάτι της πλήρους και επιτυχούς αποκατάστασης)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ – ΙΣΧΙΩΝ

• Αρθρίτιδες
• Χειρουργεία αρθροπλαστικής ισχίων
• Τροχαντηρίτιδα
• Κατάγματα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
II. Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
III. EMS
IV. TECAR

• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

Επικοινωνήστε μαζί μας