Νόσος Parkinson

Η προσέγγιση αποκατάστασης των νευρολογικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Αποκατάσταση του ασθενούς μετά από ένα οξύ νευρολογικό συμβάν.

Επίπεδο 2: Βελτίωση και σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του ασθενούς που πάσχει από εξελικτικές ή μη αναστρέψιμες βλάβες του νευρικού συστήματος.

Loading...

Συνήθη ελλείμματα σε ΝΟΣΟ PARKINSON

 • Περιορισμένη κινητικότητα αρθρώσεων
 • Διαταραχή στάσης σώματος
 • Δυσκολία στην λεπτή κινητικότητα
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Πτώσεις
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Freezing
 • Υποφωνία
 • Δυσκαταποσία
 • Παγωμένο προσωπείο
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Δυστονία
 • Πόνος

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Εξειδικευμένα πρωτόκολλα κινητοποίησης (LSVT)
 • Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης για αναχαίτηση φαινομένου Freezing
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εξειδικευμένο τμήμα λογοθεραπείας (LSVT)
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  2. Διαδραστικές πλατφόρμες ισορροπίας / νευρομυϊκού συντονισμού
  3. Σύστημα ανάλυσης βάδισης
Επικοινωνήστε μαζί μας