Ποδοκνημικής – Άκρου Ποδός

Το Κέντρο Αποκατάστασης ¨ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ¨ απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, γυμναστών αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλες ορθοπαιδικές παθήσεις.

ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η προσεγγίση αποκατάστασης των ορθοπαιδικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Συντηρητική αποκατάσταση παθήσεων χωρίς την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης (προλαμβάνει ή παρατείνει τον χρόνο χειρουργικής παρέμβασης)
Επίπεδο 2: Μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων (έπεται του χειρουργείου και είναι αναπόσπαστο θεραπευτικό κομμάτι της πλήρους και επιτυχούς αποκατάστασης)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Διαστρέμματα
• Κατάγματα
• Πελματιαία απονευρωσίτιδα – άκανθα πτέρνας
• Πλατυποδία – κοιλοποδία
• Ανισοσκελία
• Τενοντοπάθεια Αχιλλείου

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. TECAR
II. SHOCK WAVE
III. Πλατφόρμα ισορροπίας / ιδιοδεκτικότητας

• Πελματογράφημα —> έλεγχος βάδισης (στατικός – δυναμικός)
• Κατασκευή ορθωτικών πελμάτων
• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίσης – θεραπευτικοί χειρισμοί

Επικοινωνήστε μαζί μας