Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η προσέγγιση αποκατάστασης των νευρολογικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Αποκατάσταση του ασθενούς μετά από ένα οξύ νευρολογικό συμβάν.

Επίπεδο 2: Βελτίωση και σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του ασθενούς που πάσχει από εξελικτικές ή μη αναστρέψιμες βλάβες του νευρικού συστήματος.

Loading...

Συνήθη ελλείμματα σε ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

 • Μειωμένη μυϊκή ισχύς
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Σπαστικότητα
 • Κόπωση

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Αντιμετώπιση σπαστικότητας
 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Διαδραστικές πλατφόρμες ισορροπίας / νευρομυϊκού συντονισμού
Επικοινωνήστε μαζί μας