Ώμου

Το Κέντρο Αποκατάστασης ¨ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ¨ απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, γυμναστών αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλες ορθοπαιδικές παθήσεις.

ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η προσεγγίση αποκατάστασης των ορθοπαιδικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Συντηρητική αποκατάσταση παθήσεων χωρίς την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης (προλαμβάνει ή παρατείνει τον χρόνο χειρουργικής παρέμβασης)
Επίπεδο 2: Μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων (έπεται του χειρουργείου και είναι αναπόσπαστο θεραπευτικό κομμάτι της πλήρους και επιτυχούς αποκατάστασης)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΩΜΟΥ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Παγωμένος ώμος – Συμφυτική θυλακίτιδα
• Κατάγματα
• Τενοντίτιδες
• Ρήξεις στροφικού πετάλου
• Αστάθεια

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. EMS
II. TECAR
III. SHOCK WAVE

• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

Επικοινωνήστε μαζί μας