Η Ιατρική Ομάδα του Τμήματος Νευροαποκατάστασης & Νέων Τεχνολογιών των Κέντρων Αποκατάστασης «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» θα συμμετάσχει στο 12o Διεθνές Συνέδριο Νευροαποκατάστασης το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14-17 Δεκεμβρίου στην Βιέννη.