Άκρας Χειρός

Το Κέντρο Αποκατάστασης ¨ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ¨ απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, γυμναστών αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλες ορθοπαιδικές παθήσεις.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Κατάγματα
• Παγιδευτικά σύνδρομα (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα)
• Τενοντοπάθειες
• Σύνδρομο De Quervain
• Σύνδρομο Dupuytren
• Αλγοδυστροφία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας

I. Θεραπευτική άσκηση
II. Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. Ρομποτικό σύστημα Da Vinci

Επικοινωνήστε μαζί μας