Εγκεφαλικό

Ο ασθενής μετά από σοβαρό ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ συνήθως παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην κίνηση (διαταραχές ισορροπίας, βάδισης, παράλυση άνω και κάτω άκρου), προβλήματα στην επικοινωνία και την κατάποση καθώς και μεγάλες δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή του.
Ολοκληρωμένη και έγκαιρη παρέμβαση σημαίνει πληρέστερη αποκατάσταση, ταχύτερα αποτελέσματα και μείωση της ανικανότητας και αναπηρίας του ασθενούς.
Ο ασθενής εκτιμάται και αξιολογείται από τον ιατρό αποκατάστασης και την ομάδα του όπου καθορίζονται τα προβλήματα και τίθεται το θεραπευτικό πλάνο. Η συχνότητα και το είδος των θεραπευτικών παρεμβάσεων επανακαθορίζονται από την ομάδα αποκατάστασης προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο τμήμα φυσικοθεραπείας στόχος είναι η διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, η ενδυνάμωση της πάσχουσας πλευράς, η αύξηση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, η ορθοστάτιση και η βάδιση του ασθενούς. Με εξειδικευμένες τεχνικές (BobathPNF, Βιοανάδραση κ.α.) «διεγείρεται» ο εγκεφαλος και επιτυγχάνεται η μέγιστη βελτίωση.

Στο τμήμα εργοθεραπείας επιτελείται η λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου. Με τη χρήση «εργαλείων» όπως το mirror box εγείρεται η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ενώ παράλληλα γίνεται εκπαίδευση ασθενούς και φροντιστών στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (ένδυση, σίτιση, μεταφορές, χρήση του μπάνιου).

Στο τμήμα λογοθεραπείας, αντιμετωπίζονται διαταραχές στο λόγο (κατανόηση και εκφορά), διαταραχές στη μνήμη, καθώς και δυσκολίες στην κατάποση.

Η ιατρική ομάδα επεμβαίνει άμεσα προκειμένου να δώσει λύσεις σε προβλήματα όπως λοιμώξεις, κατακλίσεις, πόνο, σπαστικότητα.
Συγγενείς και φροντιστές εκπαιδεύονται και στηρίζονται από την ομάδα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη καθημερινότητά τους.
Απώτερος σκοπός είναι η πληρέστερη λειτουργική αποκατάσταση και η ταχεία κοινωνική επανένταξη του ασθενούς.
Ολοκληρωμένη και έγκαιρη παρέμβαση σημαίνει πληρέστερη αποκατάσταση, ταχύτερα αποτελέσματα και μείωση της ανικανότητας και αναπηρίας του ασθενούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας