Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποκατάσταση του ασθενούς και για την βελτίωση της κινητικότητας και λειτουργικότητάς του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί αναπόσπαστο και εξαιρετικής σημασίας μέρος του προγράμματος αποκατάστασης για τον ασθενή αλλά και για τους φροντιστές. Στοχεύει στη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αυτονομία του ασθενή και δρα στους εξής τομείς:

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής:

 • Εκπαίδευση στην εκτέλεση μεταφορών με ασφάλεια και στη μεγαλύτερη δυνατη ανεξαρτησία
 • Εκπαίδευση στην εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής με ασφάλεια και αυξημένη όσο το δυνατόν ανεξαρτησία, όπως σίτιση, προσωπική υγιεινή, ένδυση και υπόδυση άνω και κάτω κορμού, χρήση τουαλέτας, αυτοεξυπηρέτηση στο μπάνιο
 • Εκπαίδευση σε βοηθήματα καθημερινής ζωής

Κινητικότητα άνω άκρων:

 • Βελτίωση της αδρής κινητικότητας και του αδρού κινητικού συντονισμού
 • Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και του λεπτού κινητικού συντονισμού
 • Ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου και αναχαίτιση της σπαστικότητας μυών των άνω άκρων, με αυξημένο μυϊκό τόνο
 • Έκλυση εκούσιας κινητικότητας και αύξηση του τόνου σε υποτονικά άνω άκρα.
 • Βελτίωση του αμφίπλευρου συντονισμού των άνω άκρων
 • Βελτίωση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων

Ανώτερες  γνωστικές  λειτουργίες:

 • Επίπεδο συνείδησης
 • Γνωστικές και αντιληπτικές λειτουργίες (προσανατολισμός, προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, ικανότητα ακολουθίας εντολών, κρίση, επίλυση προβλήματος, αγνωσία, απραξία)
 • Αισθητικότητα: έλεγχος της επιπολής και της εν τω βάθει αισθητικότητας (πόνος, θερμοκρασία, αφή, παλλαισθησία, στερεογνωσία, κιναισθησία, γραφαισθησία)
Επικοινωνήστε μαζί μας