Σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ είναι μία νόσος που διαφοροποιείται στις κλινικές εκδηλώσεις της μέσα στο χρόνο.
Υποτροπές, λοιμώξεις, σωματικό ή ψυχολογικό στρες, λήψη φαρμάκων, περιβαλλοντικές συνθήκες, διαφοροποιούν την κλινική εικόνα του ασθενούς, ακόμη και μέσα στην ημέρα.
Μοιραία το πρόγραμμα αποκατάστασης πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες του ασθενούς προκειμένου να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η στενή συνεργασία της ομάδας αποκατάστασης η οποία πρέπει να λειτουργεί πάνω στον ασθενή και να μην εξαντλείται στα στενά όρια ενός παραπεμπτικού.

Στόχος σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης είναι η μεγιστοποίηση των κινητικών δυνατοτήτων του ασθενούς αποσκοπώντας στην κοινωνική και επαγγελματική επανένταξή του.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης καθορίζεται μετά από αξιολόγηση του ασθενούς από την ομάδα αποκατάστασης και προσαρμόζεται διαρκώς στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτού.

 Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης πρέπει να ξεκινά άμεσα με τη διάγνωση της νόσου, να προσαρμόζεται συνεχώς στον ασθενή και να εκτελείται σε συχνότητα κατάλληλη (3-5 φορές εβδομαδιαίως).

Συμπτώματα που αντιμετωπίζονται με την εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία είναι η αδυναμία ή παράλυση μυών, η κόπωση, η μειωμένη αντοχή, διαταραχές στην ισορροπία και τη βάδιση, διαταραχές συντονισμού και σπαστικότητα.

Το τμήμα εργοθεραπείας φροντίζει για τις απαραίτητες προσαρμογές στο περιβάλλον του ασθενούς, εκπαιδεύει τον ίδιο και τους φροντιστές του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ένδυση, μεταφορές, προσωπική υγιεινή) και του καλλιεργεί νέες δεξιότητες στα πλαίσια των κινητικών του δυνατοτήτων.
Η εργοθεραπεία κρίνεται απολύτως απαραίτητη σε διαταραχές λεπτής κινητικότητας και διαταραχές συντονισμού όπου με κατάλληλες τεχνικές ο ασθενής δύναται να γίνει πιο λειτουργικός στην καθημερινότητά του μειώνοντας την εξάρτησή του από το περιβάλλον του.

Η λογοθεραπεία εφαρμόζεται κατά περίπτωση από τους ειδικευμένους επιστήμονες προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα φώνησης, λόγου και κατάποσης.

Η ψυχολογική στήριξη και η συμβουλευτική ασθενούς και περιβάλλοντος πρέπει να εφαρμόζονται πρώιμα και να ακολουθούν όλη την προσπάθεια της αποκατάστασης, ειδικά σε νόσους όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας (εξελισσόμενη νόσος)

Ειδικά στη σκλήρυνση κατά πλάκας λειτουργεί τμήμα αντιμετώπισης χρονίου πόνου όπου πέραν της χορήγησης φαρμάκων από το στόμα, εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές (διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός TDCS, εγχύσεις φαρμάκων, ηλεκτροβελονισμός).

Συμπερασματικά η αποκατάσταση στη σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια δυναμική διαδικασία ομάδας.

Η ομάδα αποκατάστασης θέτει τους θεραπευτικούς στόχους και κάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις κατά περίπτωση.

Η βελτίωση όμως τελικά επιτυγχάνεται από την συνεχή προσπάθεια του ασθενούς και του περιβάλλοντος του.

Επικοινωνήστε μαζί μας