Βελονισμός

Ο Βελονισμός είναι μια αρχαία κινέζικη θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζεται εδώ και 4.000 χρόνια. Τα τελευταία περίπου 100 χρόνια υιοθετείται και εφαρμόζεται και στον δυτικό πολιτισμό από γιατρούς με κατάλληλη εκπαίδευση, ως μια ακόμα θεραπευτική μέθοδος εναλλακτική ή παράλληλη σ’ αυτές της κλασσικής ιατρικής. Από το 1990 αποτελεί αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η μέθοδος συνίσταται στην εισαγωγή πολύ λεπτών βελόνων σε διάφορα σημεία του σώματος με στόχο την απαλλαγή του ασθενούς από κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα π.χ. πόνος. Τα σημεία που εισάγονται οι βελόνες, είναι σημεία όχι μόνο ανατομικά κοντά στην περιοχή του προβλήματος αλλά και απομακρυσμένα, έτσι για παράδειγμα σε έναν ασθενή που υποφέρει από κεφαλαλγίες πέρα από την κεφαλή και τον αυχένα τοποθετούνται βελόνες συχνά και στα άνω και κάτω άκρα.
Οι βελόνες είναι αποστειρωμένες, μιας χρήσης και πάρα πολύ μικρής διαμέτρου. Το πολύ μικρό μέγεθος τη βελόνας καθιστά τη μέθοδο ανώδυνη και απαντά στο πιο σύνηθες ερώτημα των ασθενών αν ο βελονισμός πονάει. Ο Βελονισμός είναι μια σχετικά ανώδυνη μέθοδος.
Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει ανάλογα με το πρόβλημα που καλείται ο γιατρός να αντιμετωπίσει, την ένταση αλλά και τη χρονιότητα.
Σύμφωνα με πολλές επιστημονικές μελέτες ο βελονισμός φαίνεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα στον πόνο σε ποσοστό που ξεπερνά το 60-70% χωρίς να έχει συχνές και σοβαρές παρενέργειες ή αντενδείξεις. Ο βελονισμός μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα και δεν απαιτεί την διακοπή άλλων θεραπευτικών μεθόδων όπως φάρμακα, φυσικοθεραπεία κτλ.
Τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση του χρόνιου ή του οξέος άλγους σημαντική θέση κατακτά ο ηλεκτροβελονισμός. Στη βάση της η μέθοδος αυτή αποτελεί μια μετεξέλιξη του κλασσικού βελονισμού, όπου κάποιες από τις βελόνες που έχουν τοποθετηθεί στο σώμα συνδέονται με μια ειδική συσκευή που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ μικρές συχνότητες, με συνέπεια τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ο ηλεκτροβελονισμός αποτελεί μέθοδο με πολύ καλά αποτελέσματα σε αλγεινά σύνδρομα και χρησιμοποιείται συχνά στην απευαισθητοποίηση επώδυνων σημείων (triggerpoints).
Ο βελονισμός αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο στην αντιμετώπιση του χρόνιου και του οξέος πόνου και εφαρμόζεται με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε καταστάσεις όπως κεφαλαλγία, οσφυαλγία, κτλ.

Επικοινωνήστε μαζί μας