Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποκατάσταση του ασθενούς και για την βελτίωση της κινητικότητας και λειτουργικότητάς του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί αναπόσπαστο και εξαιρετικής σημασίας μέρος του προγράμματος αποκατάστασης για τον ασθενή αλλά και για τους φροντιστές. Στοχεύει στη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αυτονομία του ασθενή και δρα στους εξής τομείς:

 • Την αποκατάσταση της σωματικής υγείας
 • Την μεγιστοποίηση της ανθρώπινης λειτουργίας
 • Την πρόληψη νέων διαταραχών, τραυματισμών ή λειτουργικών περιορισμών
Για την επίτευξη των στόχων εφαρμόζονται ειδικές τεχνικές και μέσα όπως:

Κίνηση-κινησιοθεραπεία :

 • Ενδυνάμωση (αύξηση μυϊκού έργου)
 • Ικανότητα ανταπόκρισης (είναι η ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε επαναλαμβανόμενο μυϊκό έργο)
 • Ικανότητα ενεργοποίησης (είναι η ικανότητα να ενεργοποιήσει τους κατάλληλους μύες την κατάλληλη στιγμή με την κατάλληλη ένταση για να πετύχει τον στόχο)
 • Ειδικές τεχνικές:  PNF, BOBATH, McKenzie)
 • Μαλάξεις ( θεραπευτικές μαλάξεις, μαλάξεις χαλάρωσης, ολόσωμες μαλάξεις)
 • Διατάσεις ( χάλαση μυών, επαναιμάτωση μυών, αναχαίτιση σπαστικότητας)
 • Ασκήσεις εύρους κίνησης αρθρώσεων (ROM)
 • Ασκήσεις ισορροπίας
 • Ασκήσεις βάδισης

Ηλεκτροθεραπεία:

 • TENS-TRANCUTANEUES ELECTRICAL NERVE STIMULATION Διαδερματική Ηλεκτρική Νευροδιέγερση (μείωση πόνου)
 • Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός (ΕΜS)
 • Biofeedback
 • Laser

Κρυοθεραπεία

Θερμοθεραπεία

Άλλα Μέσα:

 • Κρουστικός Υπέρηχος (Shockwave)
 • Ηλεκτρονική συσκευή αποσυμπίεσης Σπονδυλικής Στήλης (DTS)
 • Σύστημα καταγραφής και επανεκπαίδευσης βάδισης ή ισορροπίας (podo-test)
 • Λειτουργικόςμυϊκός ερεθισμός (FES)
 • Θεραπεία δόνησης (Galileo) και Φυσικοθεραπεία
 • Σύστημα αξιολόγησης και λειτουργικής εκπαίδευσης ΑΜΣΣ (Biolens)

Από την έναρξη του προγράμματος αποκατάστασης έως και την ολοκλήρωση του, υπάρχει συνεχή εποπτεία, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της πορείας του ασθενούς από την ιατρική ομάδα του Κέντρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας