Νευρολογικές Παθήσεις

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 1. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 2. Πολλαπλή Σκλήρυνση
 3. Νόσος Parkinson
 4. Νευροπάθειες
 5. Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού
 6. Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

Η προσέγγιση αποκατάστασης των νευρολογικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Αποκατάσταση του ασθενούς μετά από ένα οξύ νευρολογικό συμβάν.

Επίπεδο 2: Βελτίωση και σταθεροποίηση της λειτουργικότητας του ασθενούς που πάσχει από εξελικτικές ή μη αναστρέψιμες βλάβες του νευρικού συστήματος.

Loading...

           Συνήθη ελλείματα μετά από ΑΕΕ

 • Μειωμένη μυϊκή ισχύς
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Σπαστικότητα
 • Διαταραχή της κατανόησης και του λόγου
 • Διαταραχή κατάποσης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εξειδικευμένο τμήμα λογοθεραπείας
 • Εφαρμογή ορθοτικών
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Ηλεκτρικός διάδρομος με ανάρτηση βάρους
  5. Ρομποτικό σύστημα Tyro για άνω άκρο


Συνήθη ελλείμματα σε ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

 • Μειωμένη μυϊκή ισχύς
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Σπαστικότητα
 • Κόπωση

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Αντιμετώπιση σπαστικότητας
 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Διαδραστικές πλατφόρμες ισορροπίας / νευρομυϊκού συντονισμού


Συνήθη ελλείμματα σε ΝΟΣΟ
PARKINSON

 • Περιορισμένη κινητικότητα αρθρώσεων
 • Διαταραχή στάσης σώματος
 • Δυσκολία στην λεπτή κινητικότητα
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Πτώσεις
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Freezing
 • Υποφωνία
 • Δυσκαταποσία
 • Παγωμένο προσωπείο
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Δυστονία
 • Πόνος

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Εξειδικευμένα πρωτόκολλα κινητοποίησης (LSVT)
 • Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης για αναχαίτηση φαινομένου Freezing
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εξειδικευμένο τμήμα λογοθεραπείας (LSVT)
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  2. Διαδραστικές πλατφόρμες ισορροπίας / νευρομυϊκού συντονισμού
  3. Σύστημα ανάλυσης βάδισης

Συνήθη ελλείμματα σε ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

 • Μειωμένη μυϊκή ισχύς
 • Διαταραχή της αισθητικότητας
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Διαταραχή του λόγου
 • Διαταραχή κατάποσης

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εξειδικευμένο τμήμα λογοθεραπείας
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
  5. Ρομποτικό σύστημα Tyro άνω άκρου

Συνήθη ελλείμματα μετά από ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

 • Απώλεια ή έκπτωση μυϊκής ισχύος
 • Απώλεια ή έκπτωση αισθητικότητας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Σπαστικότητα
 • Πόνος
 • Νευρογενείς ορθοκυστικές διαταραχές

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εκπαίδευση χρήσης αναπηρικού αμαξιδίου
 • Επανεκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Παθητικός και λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Ηλεκτρικός διάδρομος με ανάρτηση βάρους
  5. Ρομποτικό σύστημα Tyro άνω άκρου

Συνήθη ελλείματα μετά από ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ

 • Μειωμένη μυϊκή ισχύς
 • Διαταραχή της ισορροπίας
 • Αδυναμία – δυσχέρεια βάδισης
 • Δυσκολία στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Σπαστικότητα
 • Διαταραχή της κατανόησης και του λόγου
 • Διαταραχή κατάποσης
 • Διαταραχή ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 • Θεραπευτική άσκηση
 • Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί
 • Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
 • Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας
 • Εξειδικευμένο τμήμα λογοθεραπείας
 • Εφαρμογή ορθοτικών
 • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και φροντιστών
 • Σύγχρονος εξοπλισμός
  1. Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
  2. Λειτουργικός ορθοστάτης
  3. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
  4. Ηλεκτρικός διάδρομος με ανάρτηση βάρους
  5. Ρομποτικό σύστημα Tyro για άνω άκρο
Επικοινωνήστε μαζί μας