Παιδιατρικό Αθλητικό Τμήμα

Ο αθλητισμός ωφελεί πολλαπλά στην ανάπτυξη του παιδιού. Η επιλογή συγκεκριμένου αθλήματος και η εντατική ενασχόληση με αυτό, δημιουργεί απαιτήσεις, προσδοκίες και στόχους που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Στόχος της παιδιατρικής ομάδας  είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των μικρών αθλητών, σε επίπεδο πρόληψης, αποκατάστασης, καθώς και βελτίωσης των αθλητικών τους επιδόσεων.

Ειδικά Ιατρεία

  • Παιδοορθοπεδικό
  • Αθλητιατρικό
  • Ποδολογικό

Αθλητική Φυσικοθεραπεία

  • Πρόληψη τραυματισμών
  • Αποκατάσταση
  • Βελτιώση επιδόσεων

Πελματογράφημα

Διατροφολογική Υποστήριξη

Ψυχολογική Υποστήριξη

  • Υποστήριξη αθλητών
  • Συμβουλευτική γονέων
Επικοινωνήστε μαζί μας