Ορθοπεδικές Παθήσεις

Το Κέντρο Αποκατάστασης ¨ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ¨ απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, γυμναστών αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ποικίλες ορθοπαιδικές παθήσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ

Παθήσεις:

1. Ώμου
2. Γόνατος
3. Σπονδυλικής στήλης
4. Άκρας χείρας
5. Λεκάνης – Ισχίων
6. Ποδοκνημικής – Άκρου ποδός

ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η προσεγγίση αποκατάστασης των ορθοπαιδικών παθήσεων στοχεύει σε 2 επίπεδα:

Επίπεδο 1: Συντηρητική αποκατάσταση παθήσεων χωρίς την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης (προλαμβάνει ή παρατείνει τον χρόνο χειρουργικής παρέμβασης)
Επίπεδο 2: Μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων (έπεται του χειρουργείου και είναι αναπόσπαστο θεραπευτικό κομμάτι της πλήρους και επιτυχούς αποκατάστασης)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΩΜΟΥ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Παγωμένος ώμος – Συμφυτική θυλακίτιδα
• Κατάγματα
• Τενοντίτιδες
• Ρήξεις στροφικού πετάλου
• Αστάθεια

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. EMS
II. TECAR
III. SHOCK WAVE

• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ

• Χονδροπάθεια επιγονατίδας
• Μηνισκικές βλάβες
• Συνδεσμικές βλάβες (πρόσθιου – οπίσθιου χιαστού, έσω –
έξω πλάγιου)
• Τενοντίτιδα
• Αρθρίτιδα
• Χειρουργεία αρθροπλαστικής γόνατος
• Αυτοάνοσα νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. Διαδραστικές πλατφόρμες ισορροπίας / νευρομυϊκού
συντονισμού
II. EMS
III. CPM

• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίησης – Θεραπευτικοί χειρισμοί


ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ – ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ)

• Παραμόρφωσεις Σπονδυλικής Στήλης (σκολίωση, κύφωση)
• Επώδυνα σύνδρομα
• Σπονδυλαρθροπάθεια
• Δισκική νόσος
• Δισκοκήλες
• Κατάγματα
• Αυτοάνοσα νοσήματα (αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. TECAR
II. DTS (σύστημα αποσυμπίεσης Σπονδυλικής Στήλης)
III. EMS

• Ιατρικός βελονισμός
• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Κατάγματα
• Παγιδευτικά σύνδρομα (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα)
• Τενοντοπάθειες
• Σύνδρομο De Quervain
• Σύνδρομο Dupuytren
• Αλγοδυστροφία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Εξειδικευμένο τμήμα εργοθεραπείας

I. Θεραπευτική άσκηση
II. Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. Ρομποτικό σύστημα Da Vinci

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ – ΙΣΧΙΩΝ

• Αρθρίτιδες
• Χειρουργεία αρθροπλαστικής ισχίων
• Τροχαντηρίτιδα
• Κατάγματα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. Πλατφόρμα ισορροπίας Galileo
II. Μέθοδοι επανεκπαίδευσης βάδισης
III. EMS
IV. TECAR

• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίησης – θεραπευτικοί χειρισμοί

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

• Επώδυνα σύνδρομα
• Διαστρέμματα
• Κατάγματα
• Πελματιαία απονευρωσίτιδα – άκανθα πτέρνας
• Πλατυποδία – κοιλοποδία
• Ανισοσκελία
• Τενοντοπάθεια Αχιλλείου

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Σύγχρονος εξοπλισμός

I. TECAR
II. SHOCK WAVE
III. Πλατφόρμα ισορροπίας / ιδιοδεκτικότητας

• Πελματογράφημα —> έλεγχος βάδισης (στατικός – δυναμικός)
• Κατασκευή ορθωτικών πελμάτων
• Θεραπευτική άσκηση
• Πρωτόκολλα κινητοποίσης – θεραπευτικοί χειρισμοί

Επικοινωνήστε μαζί μας