Την Παρασκευή στις 11/11/2022, η ομάδα του Τμήματος Νευροαποκατάστασης του Κέντρου «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ», στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, παρευρέθηκε στην ομιλία του Τούρκου καθηγητή Mehmet Zϋlkϋf Onar για τον Διακρανιακό Παλμικό Ερεθισμό (ΤPS) o οποίος μας μετέφερε την ιατρική του εμπειρία από 200 τουλάχιστον ασθενείς.