Το Σάββατο στις 19/11/2022 στα πλαίσια της 2ης Υβριδικής Ημερίδας για την Αγγειακή Εγκεφαλική Ισχαιμία στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, πραγματοποιήθηκε ομιλία των ιατρών του Τμήματος Νευροαποκατάστασης κυρίας Αθηνάς Νέλλα Ιατρού Αποκατάστασης- Επιστημονικά Υπεύθυνης του Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης “Ιατρική Άσκηση” και του κυρίου Ζήκου Κέντρου- Διευθυντή του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του νοσοκομείου “Ερρίκος Ντυνάν” και Διευθυντή του Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης “Ιατρική Άσκηση”.